Keynote : Prof.dr.ir. Wendy van der Valk, Universiteit Tilburg


In uitbestedingstrajecten waarin er onzekerheid is over de te verwachten prestaties en wat er moet gebeuren om die prestaties neer te zetten gaat het gebruik van prestatiecontracten vaak gepaard met tegenvallers met betrekking tot tijd, kosten en performance. Daar valt waarschijnlijk ook niet aan te ontkomen: immers, het is onmogelijk om alles op voorhand helder te krijgen. Vraag is dan wel hoe je als opdrachtgever en als opdrachtnemer om kunt gaan met situaties waarin de prestaties achterblijven bij de verwachtingen.

In deze keynote krijg je als deelnemer inzicht in hoe je tegenvallende prestatie op een effectieve manier het hoofd kunt bieden: wat is hier de rol van het contract en wat is de rol van de relatie? Specifiek wordt geduid welke aanpak het meest effectief is gegeven de karakteristieken van de uitbesteding.

Prof. dr. ir. Wendy van der Valk werkte sinds haar promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam diverse keren samen met Nevi. De trend dat organisaties geen fysieke producten meer verkopen, maar steeds meer opschuiven naar een ge├»ntegreerd dienstenpakket, servitization, is de context voor veel van het onderzoek binnen de leerstoel. Hierbij richt het onderzoek zich op het effectieve ontwerp en management van contracten in samenhang met de (leveranciers)relatie. Tijd heeft een steeds belangrijkere rol, omdat contracten door de tijd heen wellicht moeten veranderen om effectief te blijven.