Keynote: Frank Bosch, Holland Casino


Contracten worden door goede contractmanagers minutieus voorbereid, uit onderhandeld en vastgelegd. Je houdt met bijna alle rampscenario’s rekening. Insolventie van een van de partijen, eigendomsrechten, geheimhoudingsplichten en alle consequenties bij het niet eerbiedigen ervan. Maar nu zijn we in een uitzonderlijke situatie beland die niet te voorzien was. Hoe gaan verschillende globale partijen om met deze situatie. Wordt er aan de letter van het contract gehouden of wordt er in de geest van partnership gezamenlijk naar oplossingen gezocht.

Is er verschil zichtbaar tussen lokale partners en internationale grootheden? Komt de strategische kwetsbaarheid toch weer op tafel bij leverancierselectie?
In crisistijd leer je je vrienden (echte partners) kennen.