Charlotte Bremer, Enexis

Afvalmanager

Charlotte is in 2014 bij Enexis begonnen als Management Trainee. Een van haar projecten was het toepasbaar maken van de circulaire economie voor Enexis.

Als afvalmanager is ze verantwoordelijk voor dit contract en de doelstellingen die daarin verwoord zijn. Een concreet voorbeeld van de circulaire economie aangezien het recyclingspercentage al meer dan 96 % is. Ze is ook verantwoordelijk voor het organiseren van betere interne processen en de betrokkenheid van collega’s en directie.

Deelsessies