Track Nevi : Maatschappelijke programma's & SDG12

De missie van Nevi (zie ook www.nevi.nl/onzekoers) is Inkoop op een hoger niveau brengen voor Individu, Organisatie en Maatschappij.

Op het aandachtsgebied ‘Maatschappij’ werkt Nevi, veelal in co-creatie met andere organisaties, (bestuurs)leden, deskundigen en overige stakeholders, aan 4 maatschappelijke thema’s:

  1. Betaalbare Zorg
  2. Professioneel Opdrachtgeverschap
  3. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)
  4. Toekomst Inkoop.

De bijdrage en impact van inkoop aan maatschappelijke issues is groot. Inkoop is onlosmakelijk verbonden met economische, sociale en duurzame ontwikkeling van organisaties, bedrijven en individuen, en dus de maatschappij als geheel. Door concrete acties en doelen te koppelen aan de maatschappelijke issues wordt de impact van Inkoop zichtbaar en de resultaten voor de maatschappij tastbaar.

Door de interactie met stakeholders bepalen we de agenda en standpunten voor Nevi.

Karin van IJsselmuiden is binnen Nevi de manager Maatschappelijke programma’s.

Naast een toelichting op hoe jij als Procurement Professional en stakeholder bij kan dragen aan de Maatschappelijke programma’s, neemt Karin je ook mee in de rol van Nevi als vertegenwoordiger van Inkopend Nederland rondom de SDG12. SDG staat voor Sustainable Development Goals en nummer 12 van de 17 goals staat voor Duurzame Consumptie. Met haar toelichting op de SDG12 maakt Karin een verdieping op het onderwerp meten van Circulariteit en het managen van de diverse contractvormen rondom dit onderwerp.

« Ga terug naar de lijst